"> آموزش اسکچاپ (SketchUp) * استودیو آپ

استودیو آپآموزش اسکچاپ (SketchUp) * استودیو آپ

دسته: آموزش اسکچاپ (SketchUp)

آموزش مدلسازی Pambathi Lane House در اسکچاپ

آموزش مدلسازی Pambathi Lane House در اسکچاپ این فیلم هفتمین آموزش از جشنواره آموزش های رایگان می باشد که در آن اشکان درویش به آموزش مدلسازی Pambathi Lane House در اسکچاپ می پردازد.  مدلسازی این پروژه خارجی یه کمک عکس های مختلف این پروزه و مدارک معماری آن انجام می شود. اول از همه به تصویر سایت پلان نیاز داریم…

مدلسازی Royal Arena در اسکچاپ

مدلسازی Royal Arena در اسکچاپ این فیلم یک آموزش رایگان است که توسط اشکان درویش ارائه شده و به مدلسازی پروژه Royal Arena در نرم افزار اسکچاپ پرداخته می شود. Royal Arena یک مجموعه سرپوشیده چند منظوره است و در دانمارک واقع شده است و در این فیلم اموزشی به مدلسازی آن پرداخته می شود. اسکچاپ یه برنامه مدلسازی سه…