"> آموزش فتوشاپ * استودیو آپ

استودیو آپآموزش فتوشاپ * استودیو آپ

دسته: آموزش فتوشاپ

نحوه ترسیم دیاگرام ایزومتریک در فتوشاپ

نحوه ترسیم دیاگرام ایزومتریک در فتوشاپ این فیلم نهمین و آخرین آموزش از جشنواره آموزش های رایگان است که در آن به نحوه ترسیم دیاگرام ایزومتریک در فتوشاپ پرداخته شده و توسط محسن معمارای ارائه شده است. این آموزش در دسته نرم افزار فتوشاپ در معماری می باشد. ابتدا برای بدست آوردن حجم، پلان مورد نظر را وارد برنامه تری…