استودیو آپآموزش 3d Max در معماری ( مکس ) * صفحه 3 از 12 | استودیو آپ ، پرزانته معماری

دسته: آموزش ۳d Max

Mirror و Align و Layer در تری دی مکس

معرفی ابزار Mirror و Align و Layer در تری دی مکس در این آموزش از سری آموزش های رایگان، به آموزش و معرفی ابزار Mirror و Align و Layer در تری دی مکس پرداخته می شود در این قسمت نیز به ادامه معرفی منوی Main Toolbar  در تری دی مکس میپردازیم. 🔴معرفی ابزار Mirror در منوی Main Toolbar دسترسی به ابزار…

تنظیم واحد و مختصات و ابزار Snap در 3dmax

تنظیم واحد و مختصات و ابزار Snap در 3dmax آموزش ترسیم آبجکت های هندسی اولیه در تری دی مکس آموزش تنظیم واحد و مختصات و ابزار Snap در 3dmax. در این آموزش از سری آموزش های رایگان، به آموزش ترسیمات اولیه در تری دی مکس پرداخته می شود. ورژن آموزش تری دی مکس، تری دی مکس 2019 می باشد. ⭐️در…

معرفی Pivot و روشهای کپی کردن در ۳dmax

معرفی Pivot و روشهای کپی کردن در ۳dmax در این آموزش تری دی مکس آموزش  از سری آموزش های رایگان، به معرفی Pivot و روشهای کپی کردن در ۳dmax در تری دی مکس پرداخته می شود. ورژن آموزش تری دی مکس، تری دی مکس 2019 می باشد. ⭐️در این قسمت به ادامه معرفی منوی Main Toolbar  در تری دی مکس…

منوی Main Toolbar و سلکت کردن در ۳dmax

منوی Main Toolbar و سلکت کردن در ۳dmax آموزش منوی Main Toolbar و سلکت کردن در  ۳dmax تری دی مکس، در این آموزش  از سری آموزش های رایگان، به آموزش ترسیمات اولیه در تری دی مکس پرداخته می شود. ورژن آموزش تری دی مکس، تری دی مکس 2019 می باشد. ⭐️در این قسمت به معرفی منوی Main Toolbar  در تری…

معرفی منوی Edit در 3dmax

معرفی منوی Edit در 3dmax در این آموزش  از سری آموزش های رایگان، به معرفی منوی Edit در 3dmax  تری دی مکس پرداخته می شود. ورژن آموزش تری دی مکس، تری دی مکس 2019 می باشد. ⭐️در این قسمت به معرفی منوی Edit  در تری دی مکس میپردازیم. این منو شامل فرمانهایی برای انتخاب و ویرایش اشیاء صحنه است و…