استودیو آپرنگ در معماری * استودیو آپ

دسته: رنگ در معماری

هارمونی تک فام

هارمونی تک فام در این مقاله به تعریف رنگ بندی تک فام یا رنگ بندی تک فام یا منوکروم ( Monochrom) می پردازیم.ساده ترین و اولین راه برای رسیدن به هارمونی رنگی، دسته تک رنگ می باشد.     در این نوع از رنگ بندی، از درجات روشن و تیره یک رنگ و همچنین درجات مختلفی از اشباع رنگی استفاده…

تعریف هارمونی رنگ

تعریف هارمونی رنگ هارمونی به معنی هماهنگی بین اجزای تشکیل دهنده یک کل است. در این مقاله به تعریف هارمونی رنگ می پردازیم اما هارمونی در کل زندگی جاریست، همانند هارمونی که در موسیقی و شعر و معماری و... جلوه میکند. هارمونی سبب لذت بصری می شود و هماهنگی باعث می شود که حس نظم و تعادل به مخاطب داده…

تفاوت چرخه رنگ و هارمونی رنگ

تفاوت چرخه رنگ و هارمونی رنگ یک نکته مهم قبل از شروع رنگ بندی فضاهای مختلف دانستن اطلاعات کافی در مورد هارمونی رنگ هاست.  در این مقاله به تفاوت چرخه رنگ و هارمونی رنگ می پردازیم. انواع هارمونی رنگی در تعریف harmony چند دسته تعریف وجود دارد اما 4 تا از آن بیشترین کاربرد را دارد. و در مقالات بعدی…

رنگ های اصلی و ثانویه و مکمل

رنگ های اصلی و ثانویه و مکمل در این مقاله به بررسی رنگ های اصلی و رنگ های ثانویه می پردازیم. رنگ های اولیه یا رنگ های اصلی رنگ هایی هستند که بقیه رنگ های دیگر از ترکیب آنها ساخته می شود.     رنگ های اولیه رنگ های اولیه شامل سه رنگ زرد، آبی، قرمز می باشد که با…

اشباع رنگ سومین صفت رنگ

اشباع رنگ سومین صفت رنگ Saturation یا پرمایگی یا اشباع رنگ سومین صفت رنگ می باشد. خلوص رنگی به این معناست که رنگ با رنگی دیگر مخلوط نشده باشد. به عنوان مثال یک رنگ قرمز هنگامی در بیشترین حالت اشباع و سیری رنگ قرار دارد که با رنگ دیگری ترکیب نشده باشد و یک رنگ قرمز در بیشترین حالت قرمزی…