آموزش طراحی وب سایت معماری بدون دانش کد نویسی

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره سرفصل های دوره لینک های دانلود  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک کاربر هستند و بر…

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش رویت تاسیسات Autodesk Revit Mep 2023

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش رویت استراکچر Autodesk Revit Structure 2022

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره سرفصل های دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های…

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش رویت تیم ورک Revit Collaborate

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره سرفصل های دوره لینک های دانلود نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳۰,۰۰۰ تومان