ورکشاپ مدلسازی با تکنیک اسکن سه بعدی ( با رویکرد تولید محصول )

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره سرفصل های دوره لینک های دانلود نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ رایگان تیزر تبلیغاتی

توضیحات دوره لینک های دانلود نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک کاربر هستند و…

رایگان!

ورکشاپ مدلسازی و متریال پردازی لباس

۹۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره سرفصل های دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های…

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ مدلسازی Base Mesh

۷۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۷۸۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ ساخت انیمیشن به سبک برادران اسکات

۸۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۸۲۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ FOR OLD TIMES’ SAKE

۴۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۴۵۰,۰۰۰ تومان