دوره Master Modeling 1 ( با رویکرد فروش مدل )

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره سرفصل های دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های…

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ ساخت انیمیشن به سبک برادران اسکات

۸۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۸۲۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ FOR OLD TIMES’ SAKE

۴۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود فایل های آموزش نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۴۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش corona – کرونا از مقدماتی تا پیشرفته ( به همراه آپدیت)

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره سرفصل های دوره لینک های دانلود نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک…

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
6%
تخفیف

۳DMAX PLUS4

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک کاربر هستند و…

۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
7%
تخفیف

۳DMAX PLUS3

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک کاربر هستند و…

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
6%
تخفیف

۳DMAX PLUS2

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره لینک های دانلود نرم افزار مورد نیاز  نکته : تمامی پک های استودیو آپ تک کاربر هستند و…

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
7%
تخفیف

۳DMAX PLUS1 – بسته کرونا و تری دی مکس مقدماتی

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

 

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان