معرفی مدرس دوره:

 

⭕️ آریا صفارزادگان

⭕️ تصویر ساز وار همر ۳

⭕️ کارگردان هنری موشن کمیک شاهنامه

⭕️ کانسپت آرتیست فهرست مقدس

⭕️ مت پینتر شاهزاده روم