معرفی مدرس دوره:

  • حسین مینایی
  • کارشناسی معماری
  • همکاری با مجموعه آپ استودیو از سال ۱۳۹۳
  • سوپروایزر بخش مدلسازی ۳Dredbox
  • طراح و مشاور در مهندسین مشاور لیو ایران
  • مدرس نرم افزار های پرزنتیشن معماری از سال ۱۳۹۶
  • بنیان گذار گروه معماری گره
  • شرکت در چندین مسابقه معماری داخلی
  • شرکت در مسابقات Evolo 2014
  • تجربه نرم افزار:

Speedtree, 3ds max, Corona, V-ray, Rizom UV, Substance painter, Photoshop, Marvelous Designer, Marmooset toolbag, Zbrush