معرفی مدرس دوره:

 

 

⭕️ مجتبی زارعی

⭕️ کارشناسی ارشد فناوری معماری-دیجیتال

⭕️ مدرس نرم افزار راینو و گرس هاپر از سال ۱۳۹۳

⭕️ تدریس نرم افزار راینو و گرس هاپر در موسسات آموزشی و دانشگاه ها از سال ۱۳۹۵

⭕️ فعالیت حرفه ای در شرکت های معماری ،کدنویسی و طراحی پیچیده از سال ۱۳۹۴

⭕️ مهندسی نما و طراحی و اجرای نماهای پیشرفته از سال ۱۳۹۶