معرفی مدرس دوره:

 

⭕️ منیره کردستی

⭕️ کارشناس ارشد معماری داخلی

⭕️ کسب رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد

⭕️ عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه هنر تهران

⭕️ عنوان پایان نامه با درجه ارزش یابی عالی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

⭕️ شرکت در مسابقات و پروژه های معماری داخلی

⭕️ انجام پروژه ها و پرزانته های مختلف معماری داخلی و خارجی