استودیو آپآموزش 3d Max در معماری ( مکس ) * صفحه 2 از 12 | استودیو آپ ، پرزانته معماری

دسته: آموزش ۳d Max

آموزش ترسیم نرده و پنجره در تری دی مکس 2019

آموزش ۳d max 2019 مقدماتی : آموزش ترسیم نرده و پنجره در تری دی مکس در این آموزش رایگان به آموزش ترسیم نرده و پنجره در تری دی مکس پرداخته می شود، همچنین با ابزار نرده آشنا می شوید. ابزار نرده در بخش AEC Extended  از بخش ترسیمات Create می باشد. در AEC Extended  سه پارامتر وجود دارد و با…

ترسیم آبجکت های Extended Primitives

ترسیم آبجکت های Extended Primitives در تری دی مکس 2019 در این آموزش رایگان به ترسیم آبجکت های Extended Primitives در تری دی مکس 2019 پرداخته می شود، دستوراتی مانند  Torus Knot  و Oilank و capsule  و ... 🔴Torus Knot: با کمک این فرم خاص این ابزار و با تغییر پارامترهای مختلف آن در دو حالت Knot  و Circle می توان…

ترسیم آبجکت های اولیه و مفهوم نرمال در 3dmax

ترسیم آبجکت های اولیه و مفهوم نرمال در 3dmax در این اموزش رایگان تری دی مکس 2019 به اموزش ترسیم آبجکت های اولیه و مفهوم نرمال در 3dmax پرداخته می شود. ابزارهای مختلف های آبجکت های اولیه نظیر pyramid, teapt, Normal,plan,textplan, hedra, chamfer box,ChamferCyl  با استفاده از تصویر توضیح داده است. 🔴Pyramid: ابزار Pyramid برای ترسیم هرم بکار میرود. با انتخاب این…

آموزش ترسیمات اولیه در تری دی مکس

آموزش ترسیمات اولیه در تری دی مکس در این آموزش از سری آموزش های رایگان، به آموزش ترسیمات اولیه در تری دی مکس پرداخته می شود. ورژن آموزش تری دی مکس، تری دی مکس 2019 می باشد. 🔴GeoSphere: ابزار GeoSphere  نیز همانند Sphere برای ترسیم کره استفاده می شود. تفاوت GeoSphere  و Sphere در نوع پلی گان ها و یا قطعه…

آموزش ترسیم آبجکت های هندسی اولیه در تری دی مکس

آموزش ترسیم آبجکت های هندسی اولیه در تری دی مکس آموزش ترسیم آبجکت های هندسی اولیه در تری دی مکس در این آموزش از سری آموزش های رایگان، به آموزش ترسیمات اولیه در تری دی مکس پرداخته می شود. ورژن آموزش تری دی مکس، تری دی مکس 2019 می باشد. 🔴به منظور بزرگ کردن ویوو فعال ( ویووی که در…